tijd om kleur te bekennen

Riagg Maastricht en GBRD Parkstad Live

Webworxx heeft weer een aantal websites mogen opleveren. De nieuwe website van Riagg Maastricht is vanaf heden te bewonderen op www.riagg.eu. Ook is sinds kort de nieuwe website van het GBRD Parkstad 'Live' gegaan. Deze website is te bekijken op www.gbrd.nl


Riagg Maastricht

Psychische problemen herkennen en aanpakken

Iedereen heeft wel eens een keer zijn dag niet. U voelt zich somberder dan normaal of u heeft weinig eetlust. U bent ineens bang voor alledaagse dingen of u piekert veel. Als uw klachten niet vanzelf verdwijnen of erger worden is het goed om hulp te zoeken. Misschien worden uw klachten veroorzaakt door een psychisch probleem. U kunt er met uw huisarts over praten. Hij kan u doorverwijzen naar de Riagg Maastricht. De Riagg biedt deskundige hulp aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. De website biedt veel informatie over o.a. de behandelingen van deze problemen. Informatie: www.riagg.eu


GBRD Parkstad

Zorgen voor groei in Parkstad...
De Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst, kortweg GBRD genaamd, is een samenwerkingsverband van zes gemeenten uit Parkstad Limburg, te weten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De GBRD is een uitvoeringsorganisatie, een soort administratiekantoor binnen de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg t.b.v. de bovengenoemde gemeenten. De deelnemende gemeenten hebben aan de GBRD alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgedragen die te maken hebben met de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Informatie: www.gbrd.nl